1 257 odsłony

Plastic Birds

Dar­mo­wy sza­blo­ny. Tem­pla­te przy­go­to­wa­ny w After Effects CS6. Do pacz­ki dołą­czo­ny video tuto­rial bez dźwię­ku. W pro­jek­cie znaj­dzie­cie Con­troll Lay­er gdzie z łatwo­ścią zmie­ni­cie więk­szość usta­wień, np. wiel­kość logo­ty­pu, pozy­cje lin­ku url, colo­ry itp.

con1

Down­lo­ad

Pro­ject Featu­res:
 — Video tuto­rial inc­lu­ded
 — No plug-ins / No Pre­Ren­ders
 — After Effects CS6 pro­ject
 — Easy to custo­mi­ze
 — Con­trol­ler lay­er inc­lu­ded
 — Dura­tion – 00:09
 — Fra­mes per second 25
 — Music track are not inc­lu­ded, i’ve used Evo­lving Logo $6
http://audiojungle.net/item/evolving-logo/8767788?WT.ac=category_item&WT.z_author=MatSteiner-FX

preview1

By | 2016-11-26T10:07:14+00:00 Wrzesień 2nd, 2015|Categories: Pobierz|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz