1 168 odsłony

Odliczanie expressions — countdown

Odliczanie za pomocą expressions jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Przydaje się gdy chcemy stworzyć klip lub jakikolwiek projekt muzyczny gdzie czas będzie się odliczał. Dzięki temu widz zobaczy ile czasu mu zostało do zakończenia filmu lub jego część.

Sko­ro pro­jekt ma być na youtu­be to prze­cież i tak jest tam odli­cza­nie za pomo­cą odtwa­rza­cza, więc po co to? Ja uży­łem expres­sions count­down, aby w jed­nym fil­mi­ku zmie­ścić 4 utwo­ry muzycz­ne. Widz będzie dobrze zorien­to­wa­ny ile cza­su zosta­ło do koń­ca poszcze­gól­ne­go z kawał­ków.

rate = -1;
clock­Start = 300;

func­tion padZero(n){
if (n < 10) return “0” + n else return “” + n
}

clock­Ti­me = Math.max(clockStart + rate*(time — inPoint),0);

t = Math.floor(clockTime);
min = Math.floor((t%3600)/60);
sec = Math.floor(t%60);
min + “:” + padZero(sec)

By | 2016-11-26T10:07:14+00:00 Wrzesień 17th, 2015|Categories: Animacja, News|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz