Jeśli chcesz chociaż odrobinę skrócić czas ładowania się systemu operacyjnego, możesz wyłączyć w prosty sposób animację startową. Jest to okienko z logiem Windows XP i widocznym paskiem postępu (takie, jak miniaturce tego artykułu).  Jeśli coś się nie powiedzie lub po prostu będzie potrzeba powrotu do domyślnych ustawień, operację tą można bez problemu cofnąć.

1.) Po uruchomieniu systemu przechodzimy do menu Uruchom (START—>Uruchom) i wpisujemy polecenie msconfig

2.) Przed nami Narzędzie konfiguracji sytemu. Przechodzimy do zakładki BOOT.INI i na samym dole w sekcji Opcje rozruchu zaznaczamy ptaszkiem pozycję /NOGUIBOOT:

3.) Zapisujemy zmiany i uruchamiamy ponownie komputer. Od tej chwili animacja z logiem XP i paskiem ostępu nie powinna się pokazać. Dzięki temu systemu powinien uruchomić się szybciej. Jeśli chcemy przywrócić z powrotem animację, wystarczy, że powtórzymy powyższe kroki z tym, że opcję /NOGUIBOOT odznaczymy.

PODSUMOWANIE

Opcja wyłączenia animacji XP może przydać się osobom, które mają w posiadaniu słabszy sprzęt komputerowy. Dzięki powyższym operacjom mogą w pewnym stopniu skrócić czas uruchamiania się systemu operacyjnego.