Często zdarza nam się sytuacja, kiedy to wyłączamy komputer, a on na wyłączenie po prostu nie reaguje. Po kilku sekundach lub minutach może wyświetlić się komunikat o kończeniu jakiegokolwiek procesu lub po prostu będziemy nadal widzieć pulpit systemu Windows. Z takim „uporczywym” zamykaniem możemy sobie łatwo poradzić.

1.)Z reguły podczas wyłączania PC może nam się ukazać okienko dotyczące zamykania jakiegoś procesu. Wygląda to mniej więcej w ten sposób:

2.) Jednym ze sposobów pozbycia się uciążliwych programów to ich samodzielne zamykanie. Z reguły jest to pomocne wtedy, gdy na ekranie nie wyświetli się żaden komunikat o zamykanym programie. Jeśli komunikat się ukaże (jak wyżej), wtedy zamykanie innych nie ma sensu. Wracając do sytuacji, kiedy żadnych komunikatów nie ma, przechodzimy do Menedżera zadań (ALT+CTRL+DEL):

3.) Teraz uważnie przyglądamy się procesom, które są przez nas uruchomione. W moim przypadku jest to Administrator. Teraz musimy kolejno zmykać te procesy – jeśli akurat uda nam się zamknąć wadliwy proces jako pierwszy , to system od razu rozpocznie procedurę zamykania.

4.) Warto też tak zmodyfikować rejestr systemu Windows, aby ten samodzielnie zamykał programy, które nie są automatycznie zamykane. W tym celu przechodzimy do edytora rejestru (START–>Uruchom–>wpisujemy regedit):

5.) W edytorze rejestru rozwijamy następującą gałąź:

HKEY_USERS\.DEFAULT\CONTROL PANEL\DESKTOP

I odnajdujemy wartość: AutoEndTasks  otwieramy ją dwuklikiem i zmieniamy jej wartość z 0 (zero) na 1

6.) Od teraz gdy jakiś program napotka problem podczas zamykania, zostanie automatycznie zamknięty, a komputer zostanie wyłączony.

PODSUMOWANIE

Programy, które nie zamykają się automatycznie sprawiają wiele kłopotów. Dokonując modyfikacji rejestru wszystkie wadliwe programy będą zamykane automatycznie.