1 287 odsłony

Jak dodać widget facebook?

Jest dużo wtyczek, które ułatwią dodanie widget facebook’a lecz nie wszystkie działają poprawnie. Do tego autorzy często chcą dorobić blokując niektóre opcje. W sieci jest już sporo generatorów. Tutaj przedstawie jeden, który działa szybko i sprawnie, a instalacja jest prosta.

Na stro­nie dowiesz się wszyst­kie­go. Naj­waż­niej­sze aby wyge­ne­ro­wać kod, któ­ry póź­niej wkle­imy do word­pres­sa.

generator facebook

2. Wklej kod.

Wyge­ne­ro­wa­ny kod przez webfrik wklej do swo­je­go header.php znaj­dziesz tą moż­li­wość w Wygląd>Edytor.webfrik wordpress

W któ­rym miej­scu wkle­ić kod? Na pew­no w sek­cji BODY. W moim przy­pad­ku do koń­ców­ka pli­ku nagłów­ka (header).

3. Odśwież stronę.

Po zapi­sa­niu zmian w edy­to­rze word­press odśwież stro­nę. Żeby zoba­czyć wid­get cza­sa­mi potrzeb­ny jest “twar­dy” restart stro­ny korzy­sta­jąc z ctrl+F5.

facebook widget

4. Inne widgety.

Stro­na webfrik jest roz­wi­ja­na więc war­to cza­sem zaj­rzeć co nowe­go mają do zaofe­ro­wa­nia auto­rzy. Trze­ba przy­znać, że naj­waż­niej­sze wid­ge­ty są dostęp­ne więc youtu­be czy face­bo­ok łatwo dodasz do stro­ny.

By | 2016-11-26T10:07:23+00:00 Styczeń 16th, 2015|Categories: AVADA, internet, News|Tags: , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Artur 18/01/2015 w 13:37- Odpowiedz

    W sumie wid­get bar­dzo cie­ka­wy i poży­tecz­ny, na pew­no sie przy­da :)

Zostaw komentarz