4 743 odsłony

Wiersz poleceń w menu kontekstowym

Wiersz poleceńCza­sa­mi potrze­bu­je­my jed­no­ra­zowo uru­chomić jak­iś pro­gram z dodatkową komendą. Żeby to zro­bić, trze­ba wejść do wier­sza pole­ceń i wpisy­wać długie ścież­ki. W tym porad­niku pokażę, jak za pomocą prostego wpisu rejestru, dodać do menu kon­tek­stowego wpis, który otworzy wier­sz pole­ceń bezpośred­nio w lokaliza­cji na którą kliknęliśmy. Zaczy­namy (jeśli potrze­bu­jesz pow­ięk­szyć obrazek — kliknij na niego):

1. Klikamy “Start”, a następ­nie “Uru­chom…”

Klikamy "Start", a następnie "Uruchom..."

2. W okno “Uruchami­an­ie” wpisu­je­my reged­it

W okno "Uruchamianie" wpisujemy regedit

3. Ter­az prze­chodz­imy do klucza: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Folder\shell

Teraz przechodzimy do klucza: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Folder\shell

4. W kluczu shell tworzymy nowy klucz o nazwie com­mand prompt

W kluczu shell tworzymy nowy klucz o nazwie command prompt

5. Ter­az ponown­ie w kluczu com­mand prompt tworzymy pod-klucz o nazwie com­mand

Teraz ponownie w kluczu command prompt tworzymy pod-klucz o nazwie command

6. W kluczu com­mand klikamy 2 razy na wartość domyśl­ną i wpisu­je­my: cmd.exe /k pushd %L Zatwierdza­my naciska­jąc OK

W kluczu command klikamy 2 razy na wartość domyślną i wpisujemy: cmd.exe /k pushd %L Zatwierdzamy naciskając OK

7. Wracamy ter­az do klucza com­mand prompt. Klikamy tam również 2 razy na wartość domyśl­ną i wpisu­je­my dowol­ny tekst, który ma się wyświ­et­lać w menu kon­tek­stowym, np.: “Otwórz wier­sz pole­ceń”

Wracamy teraz do klucza command prompt. Klikamy tam również 2 razy na wartość domyślną i wpisujemy dowolny tekst, który ma się wyświetlać w menu kontekstowym, np.: "Otwórz wiersz poleceń"

8. Zamykamy edy­tor rejestru i podzi­wiamy efekt:

Efekt

Dla leni­wych:

Jeśli nie chcesz sam grze­bać w rejestrze możesz również pobrać klucz rejestru — roz­pakowu­jesz, klikasz na plik cmd.reg dwa razy, później klikasz Tak, następ­nie OK i gotowe.

POBIERZ

By | 2016-11-26T10:07:42+00:00 Sierpień 22nd, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. artus2007 25/08/2010 w 12:10 - Odpowiedz

    bard­zo dobry artykuł i rzeczy­wiś­cie dzi­ała :) sprawd­zone i pole­cone :)

  2. nkp123 27/08/2010 w 12:14 - Odpowiedz

    Fajnie, ale mógłbyś dodać notkę o zale­canej kopii zapa­sowej rejestru przed jego mmody­fikacją :)

Zostaw komentarz