Windows XP nie należy do systemów z rodziny „aniołków” i równie dobrze potrafi odmówić posłuszeństwa. Zdarzają się częste awarie Windows – od tych drobnych, nie wymagających dużego nakładu pracy, po te poważniejsze, które już wymagają trochę roboty. Z tego artykułu dowiesz się, jak dać swojemu systemowi „drugą szansę” wtedy, gdy odmówi posłuszeństwa w taki sposób, że nie będzie chciał się w cale uruchomić. Nie stracisz żadnych danych z komputera. Z każdej awarii da się jakoś wyjść.

USTAWIENIE BOOTOWANIA

Pierwszym krokiem, jaki musimy wykonać w tej kwestii to ustawienie odczytu z płyty. Musimy więc ustawić Bios tak, aby na pierwszym miejscu odczytywał dane z płyty z systemem XP. O tym, jak to zrobić opisujemy szczegółowo W TYM TEMACIE.

URUCHOMIENIE KONSOLI ODZYSKIWANIA SYSTEMU

1.) Bios został przez nas odpowiednio skonfigurowany. Wkładamy więc płytkę z systemem do napędu i restartujemy komputer. Kiedy ukaże się monit o wciśnięcie dowolnego klawisza to wciskamy dowolny klawisz, by przejść do okienka instalacji systemu. Gdy pojawi się w końcu okienko instalacji systemu, wciskamy R, aby przejść do konsoli odzyskiwania:

2.) Przed nami konsola odzyskiwania. Wpisujemy kolejno 1 i wciskamy Enter. Jeśli posiadamy hasło to je wpisujemy, jeśli nie mamy hasła to wciskamy po prostu Enter:

WYKONYWANIE KOPII AKTUALNEGO REJESTRU WINDOWS I USUNIĘCIE GO

1.) Musimy stworzyć kopię aktualnego rejestru po to, aby stworzyć nową, dzięki której  uruchomimy niedziałający system. Lecz aby tego dokonać potrzebujemy folderu, w którym będziemy przetrzymywać wykonaną kopię. Folder stworzymy wpisując w konsoli polecenie C:\WINDOWS>md tmp i wciskając Enter.

2.) Teraz, gdy już założyliśmy folder skopiujmy do niego rejestr za pomocą komendy copy. Aby skopiować cały rejestr musimy do konsoli wpisać dokładnie wszystkie polecenia jak poniższej:

C:\WINDOWS>copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak

C:\WINDOWS>copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak

C:\WINDOWS>copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak

C:\WINDOWS>copy c:\windows\system32\config\security  c:\windows\tmp\security.bak

C:\WINDOWS>copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak


3.)
Po skopiowaniu każdego z plików otrzymamy komunikat Skopiowano 1 plik(ów). Musimy teraz usunąć stary rejestr, ponieważ jego miejsce zajmie nowy. W konsoli musimy więc wpisać następujące komendy. Po wpisaniu każdej komendy zatwierdzamy ją wciskając Enter:

C:\WINDOWS>del c:\windows\system32\config\system

C:\WINDOWS>del c:\windows\system32\config\software

C:\WINDOWS>del c:\windows\system32\config\sam

C:\WINDOWS>del c:\windows\system32\config\security

C:\WINDOWS>del c:\windows\system32\config\default

TWORZENIE NOWEJ KOPII REJESTRU

1.) Nową kopię „czystego” rejestru (taką, jaką tworzy system podczas instalacji) stworzymy wpisując w konsoli następujące polecenia (po każdym poleceniu wciskamy Enter):

C:\WINDOWS>copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config

C:\WINDOWS>copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config

C:\WINDOWS>copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config

C:\WINDOWS>copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config

C:\WINDOWS>copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config

2.) Nowa kopia rejestru utworzona poprawnie. Wpisujemy w konsoli polecenie exit i wciskamy Enter, aby ją opuścić. Komputer uruchomi się ponownie.

ODZYSKIWANIE DOSTĘPU DO FOLDERU „System Volume Information”

1.)Podczas uruchamiana komputera wciskamy kilka razy klawisz F8, aby uzyskać menu wyboru trybu uruchamiania systemu. Wybieramy tryb awaryjny i czekamy, aż się załaduje:

2.) Musimy dostać się do folderu System Volume Information po to, aby użyć najnowszej sprawnej kopii rejestru. Niestety folder jest zablokowany nawet dla administratora. Aby się do niego dostać musimy zwiększyć swoje uprawnienia. W tym celu przechodzimy na dysk C i klikamy Narzędzia:

Następnie klikamy Opcje folderów:

Z zakładki Widok zaznaczamy opcję Pokaż ukryte pliki i foldery, a pozostałe opcje zaznaczone na screenie odznaczamy:

3.) Połowa sukcesu za nami. Folder się ujawnił, ale nie mamy jeszcze możliwości otwarcia go, o czym świadczy taki komunikat:

4.) Aby dostać się do tego foldera musimy przejść do jego lokalizacji. Domyślnie jest to dysk C. Klikamy na niego PPM i wybieramy Właściwości. Teraz przechodzimy do zakładki Zabezpieczenia:


I klikamy dodaj (jak na powyższym screenie).

5.) W polu wpisujemy administrator i klikamy Ok:

6.) NA liście się konto stworzonego Administratora. Zaznaczamy opcję Pełna kontrola, aby uzyskać pełny dostęp do zasobów foldera i klikamy na Ok. Od tej chwili folder System Volume Information jest już dostępny:

UWAGA!!! Jeśli nadal nie możesz dostać się do powyższego folderu lub posiadasz Windows XP w wersji Home Edition to wykonaj jeszcze poniższy krok z tabelki:

Przejdź kolejno do menu START—>Uruchom i wpisz cmd i wciśnij Enter. Pokaże się wiersz poleceń, w którym wpisz frazę: cacls „c:\System Volume Information” /E /G Nazwa Użytkownika:F (gdzie zamiast Nazwa Użytkownika wpisujesz swoją nazwę Użytkownika komputera). Jeśli wszystko poprawnie wpisałeś otrzymasz komunikat przetworzono katalog c:\System Volume Information . Zamknij Wiersz poleceń i uruchom ponownie system. Folder powinien już być dostępny.

UŻYCIE PLIKÓW Z FOLDERU „System Volume Information”

1.) W folderze znajdują się foldery z wpisami od rejestru – tego nowego i starego. Odszukujemy najnowszy folder (taki, którego data najmłodsza). Ten folder w tej chwili nas nie obchodzi. Szukamy folder od niego starszy (nie najstarszy, bo folder zawiera kilka takich wpisów odnośnie rejestru!). Otwieramy go. W nim odszukujemy folder z najnowszą kopią rejestru (patrzymy na datę!). W moim przykładzie opieram się na folderze o nazwie RP87, ponieważ w system Volume information posiadam foldery starsze niż RP87 i jeden nowszy:

2.) Otwieramy RP87, a w nim otwieramy folder snapshot. W środku znajdziemy sprawną kopię rejestru, która mieliśmy przed awarią systemu. Zaznaczamy pliki należące do niej:

I kopiujemy je do folderu tmp stworzonego przez nas w konsoli odzyskiwania. Znajdziemy go w C:\Windows\tmp

3.) Teraz restartujemy komputer i przechodzimy jeszcze raz do konsoli odzyskiwania (tak jak na samym początku artykułu).

4.) Kasujemy wersję rejestru, z której uruchomiliśmy system w trybie awaryjnym. Dokonamy tego wpisując w konsoli poniższe polecenia (po wpisaniu każdego wciskamy Enter):

C:\WINDOWS>delete c:\windows\system32\config\system

C:\WINDOWS>delete c:\windows\system32\config\software

C:\WINDOWS>delete c:\windows\system32\config\sam

C:\WINDOWS>delete c:\windows\system32\config\security

C:\WINDOWS>delete c:\windows\system32\config\default

5.) Zastępujemy skanowany rejestr tym z katalogu System Volume Information. Wpisujemy więc do konsoli następujące polecenia (wciskamy Enter po każdej komendzie):

C:\WINDOWS>copy c:\windows\tmp_registry_machine_security c:\windows\system32\config\security

C:\WINDOWS>copy c:\windows\tmp_registry_user_default c:\windows\system32\config\default

C:\WINDOWS>copy c:\windows\tmp_registry_machine_software c:\windows\system32\config\software

C:\WINDOWS>copy c:\windows\tmp_registry_machine_sam c:\windows\system32\config\sam

C:\WINDOWS>copy c:\windows\tmp_registry_machine_system c:\windows\system32\config\system

6.) Po wpisaniu wszystkich poleceń wpisujemy exit i wciskamy Enter, aby opuścić konsolę.

PRZYWRACANIE WSZYSTKICH USTAWIEŃ Z PRZED AWARII WINDOWS

Komputer uruchomi się ponownie, wszystko powinno już działać. Nie ma jednak pewności, że inne dane nie zostały uszkodzone. W tym celu musimy wykonać przywracanie systemu:

1.) Klikamy START i przechodzimy do Pomocy i obsługi technicznej. Klikamy Cofnij zmiany dokonane na komputerze…:

Teraz zaznaczamy opcję jak na poniższym screenie:

I klikamy Dalej.

2.) Z kalendarza wybieramy datę, do której system ma zostać przywrócony:

I klikamy ponownie na Dalej.

3.) Zobaczymy potwierdzenie wybranego punktu przywracania. Klikamy Dalej, aby przywrócić system:

4.) Od tej chwili nasz system powinien być w pełni sprawny.

PODSUMOWANIE

Ten wyczerpujący artykuł ma na celu pomóc nam w naprawie systemu bez jego ponownej instalacji i utraty danych.