W bardzo łatwy sposób każdy z nas może sprawić, że wybrany przez nas program uruchomi się automatycznie w wybranej przez nas godzinie. Co najlepsze – nie trzeba korzystać z żadnych programów czy kreatorów. Wystarczy systemowy Wiersz poleceń i jedna prosta w obsłudze komenda. Automatyczne uruchamianie programów może się okazać pomocne np wtedy, gdy mamy na głowie dużo obowiązków lub gdy nie mamy czasu uruchomić wybranego narzędzia, a musimy to zrobić.

W artykule zostanie opisany przykładowy sposób uruchomienia systemowego notatnika o danej godzinie.

1.)Otwieramy systemowy wiersz poleceń (START–>Wszystkie programy–>Akcesoria–>Wiersz poleceń). Dla przykładu chcę, aby notatnik uruchomił się o godzinie 16.00. W wierszu wpisujemy więc: at 16.00 /INTERACTIVE „NOTEPAD.EXE” i wciskamy ENTER:

2.)Od tej pory notatnik będzie się uruchamiał codziennie o godzinie 16.00 . Dotyczy to każdego zalogowanego użytkownika.

3.)Zawsze możemy usunąć to polecenie lub wprowadzić nowe. W wierszu poleceń wpisujemy po prostu kod at/ delete i dajemy ENTER – automatyczne uruchamianie notatnika wyłączone. Na pytanie o kontynuowanie usunięcia zadania wpisujemy T, jeśli chcemy usunąć lub N, jeśli nie chcemy usuwać.

4.)Jeśli chcemy zobaczyć, jakie mamy aktualnie zaplanowane polecenie, wpisujemy tylko komendę at i wciskamy ENTER.