2 678 odsłony

ASUS x52sa drivers windows xp

Po dłu­gim i wyczer­pu­ją­cym wyszu­ki­wa­niu w necie uda­ło mi się skom­ple­to­wać ste­row­ni­ki pod ten model do sys­te­mu XP. Co praw­da są nie­ofi­cjal­ne, ale wie­le źró­deł poda­je, że są popraw­ne. Zresz­tą ten kto chce zain­sta­lo­wać popraw­nie sys­tem XP nie ma wyj­ścia… gdyż na stro­nie pro­du­cen­ta po pro­stu brak ste­row­ni­ków. Z tego co wyczy­ta­łem pro­du­cent miał dodać dri­ve­ry do tego sys­te­mu no ale ile moż­na cze­kać… Na stro­nie asu­sa nie pierw­szy raz spo­ty­kam się z bra­kiem aktu­ali­za­cji, szko­da bo zaku­pu­jąc ten wła­śnie model mamy być ska­za­ni na Viste?

 

File: intel chip­set dri­ver
Down­lo­adLink: http://uploading.com/files/5F22RVGK/infinst_autol.zip.html
File-Size: 1.99 MB
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

File: display-20071207143025
Down­lo­adLink: http://uploading.com/files/AZR5P5Z2/display-20071207143025.part1.rar.html
File-Size: 80 MB
Down­lo­adLink:  http://uploading.com/files/R6G7WSFC/display-20071207143025.part2.rar.html
File-Size: 80 MB
Down­lo­adLink: http://uploading.com/files/Y7DAWZIO/display-20071207143025.part3.rar.html
File-Size: 2.18 MB
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

File: ATK_Hot­key­_Vi­sta­_070621
Down­lo­adLink: http://uploading.com/files/IHDONVKF/ATK_Hotkey_Vista_070621.zip.html
File-Size: 4.62 MB
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

File: ATK­Drv_XP
Down­lo­adLink: http://uploading.com/files/7S48ON1X/ATKDrv_XP.rar.html
File-Size: 1.40 MB
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

File: ATK­Me­dia­_XP_A­SUS
Down­lo­adLink: http://uploading.com/files/XD39ANES/ATKMedia_XP_ASUS.zip.html
File-Size: 1.01 MB
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

File: ATKOSD2_XP
Down­lo­adLink: http://uploading.com/files/YAQVIAMA/ATKOSD2_XP.zip.html
File-Size: 8.24 MB
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

File: AGFNEX_XP_080606
Down­lo­adLink: http://uploading.com/files/LMKVQXHV/AGFNEX_XP_080606.zip.html
File-Size: 2.04 MB
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

File: Micro­soft UAA Bus Dri­ver for High Defi­ni­tion Audio
Down­lo­adLink: http://uploading.com/files/E5F690HI/sp32646.exe.html
File-Size: 35.5 MB
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

File: Real­tek audio — sound dri­ver
Down­lo­adLink: http://uploading.com/files/XNOTK5LV/realtek_wdm_r216_ses_surucusu.zip.html
File-Size: 28.4 MB
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

File: Attan­sic_L1_G_E­ther­net_XP32_64
Down­lo­adLink: http://uploading.com/files/UJ61ID3I/Attansic_L1_G_Ethernet_XP32_64.rar.html
File-Size: 4.14 MB
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

File: motorola_modem_driver_sm56_6.12.07_dfv
Down­lo­adLink: http://uploading.com/files/ZYYQ2UZR/motorola_modem_driver_sm56_6.12.07_dfv.zip.html
File-Size: 4.9 MB

or/lub

File: sp38327.exe
Down­lo­adLink: http://uploading.com/files/GV3YY9QA/sp38327.exe.html
File-Size: 2.7 MB
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

File: Ricoh card reader dri­ver
Down­lo­adLink: http://uploading.com/files/79EHYEDO/R166188.EXE.html
File-Size: 2.7 MB
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

File: Synap­tics_Dri­ver_v10_1_8_XP32
Down­lo­adLink: http://uploading.com/files/WAD343QX/Synaptics_Driver_v10_1_8_XP32.exe.html
File-Size: 6.15 MB
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

File: Asus x52sa wire­less driver.zip
Down­lo­adLink: http://uploading.com/files/FJSQ61JW/Asus x52sa wire­less driver.zip.html
File-Size: 7.0 MB
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

File: Blu­eto­oth_XP_VT_071015
Down­lo­adLink: http://uploading.com/files/ETTK5I15/Bluetooth_XP_VT_071015.zip.html
File-Size: 27.7 MB
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

File: Asus x52sa webcam dri­ver
Down­lo­adLink: http://uploading.com/files/YWGNVLL3/sp34746.exe.html
File-Size: 8.02 MB
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

File: Jmi­cron dri­ver
Down­lo­adLink: http://uploading.com/files/FURNFCVO/jmb36x_windrv_whql_r1.17.45whql.zip.html
File-Size: 3.80MB

By | 2014-10-23T19:39:33+00:00 Maj 8th, 2009|Categories: hardware, News|Tags: , |1 komentarz

1 komenarz

  1. asus x52sa - sterowniki do xp - Forum laptopy.info.pl 26/10/2009 w 21:19- Odpowiedz

    […] […]

Zostaw komentarz