40 377 odsłony

Acer Aspire 5315 win xp drivers

acerSte­row­ni­ki pod ten model dla sys­te­mu xp nie zosta­ły doda­ne przez pro­du­cen­ta, dla­te­go powsta­ły nie­ofi­cjal­ne. Zasto­so­wa­nie popraw­nej kolej­no­ści insta­la­cji ste­row­ni­ków daje (podob­no) pew­ność spraw­nie dzia­ła­ją­ce­go sys­te­mu. Z tego co wyczy­ta­łem moż­na użyć dwóch spraw­dzo­nych kolej­no­ści. Podam tu tą, któ­rej ja uży­łem ale też zna­la­złem alter­na­tyw­ną więc jak­by coś nie zadzia­ła­ło moż­na spró­bo­wać innych lin­ków.

By | 2016-11-26T10:08:00+00:00 Kwiecień 10th, 2009|Categories: hardware, News|Tags: , |20 komentarzy

20 komentarzy

 1. malong 12/06/2009 w 20:39- Odpowiedz

  siem­ka u mnie na acer aspi­re 5315 brak dzwie­ku zro­bi­lem wszyst­ko wedlug listy i dupa

 2. erer 28/06/2009 w 21:52- Odpowiedz

  witam

 3. rafal290978 28/06/2009 w 21:58- Odpowiedz

  witam,mam ogrom­na pro­zbe doty­cza­ca moje­go lapka,a wiec posia­dam lap­to­pa fir­my Acer Aspi­re 8530G i potrze­bu­je wszyst­kich ste­row­ni­kow pod win­dows vista home basic 32 bity,jestem w tym zie­lo­ny.

 4. james2503 12/07/2009 w 00:41- Odpowiedz

  Wszyst­ko super ale archi­wa z two­jej listy 3 i 10 są uszkodzone,jeśli możesz to podaj od jakie­go mode­lu są wła­śnie te sterowniki.Dzięki.

 5. james2503 12/07/2009 w 00:52- Odpowiedz

  Możesz jesz­cze podać link do kamer­ki?

 6. admin 12/07/2009 w 15:37- Odpowiedz

  james lin­ki 3 i 10 zak­tu­ali­zo­wa­ne, co do kamer­ki to są 2 softy, wybierz odpo­wied­ni i zain­sta­luj

 7. aaa 28/07/2009 w 16:48- Odpowiedz

  a czy te ste­row­ni­ki beda dzia­lac pod win xp pro­fes­sio­nal 64 bit?

 8. admin 28/07/2009 w 16:55- Odpowiedz

  aaa nie pró­bo­wa­łem na 64bit

 9. aaa 28/07/2009 w 19:10- Odpowiedz

  bo potrze­bu­je do gra­fi­ki i do neta bro­ad­co, ether­net. a e tutaj poda­ne nie­ste­ty ale mi nie dzialaja;/

 10. klet 13/09/2009 w 19:51- Odpowiedz

  alter­na­tyw­ny link z nume­rem 4 nie da sie wypa­ko­wac

 11. ASD 22/01/2010 w 14:42- Odpowiedz

  Potwier­dzam Athe­ros uszko­dzo­ne, do tego touch­pad w pierw­szym. Nie da sie wypa­ko­wac

 12. aniutka 11/04/2010 w 20:36- Odpowiedz

  jak mogą pod 32bi­to­wy sys­tem na 64 bito­wym wam dzia­łac ste­ry

 13. xor7 23/07/2010 w 00:02- Odpowiedz

  4.Atheros WiFi Dri­ver http://uploading.com/files/MCDQXBAO/atheros_wireless.zip.html
  Błąd CRC w Athe­ros Wirelessar5211.sys. Plik jest uszko­dzo­ny
  Błąd CRC w Athe­ros Wirelesssetup.exe. Plik jest uszko­dzo­ny

 14. pbakalarz 12/11/2010 w 03:07- Odpowiedz

  Witam mam ACER-a 5315 (sys­tem WINDOWS XP Pro­fes­sio­nal z SP3) z nagry­war­ka Pio­ne­er dvrk­d08rs nie­ste­ty coś ostat­nio po wymia­nie BIOS-u przez ser­wis ma dziw­ne humo­ry… To pali pły­ty któ­re tło­czę z dys­ku (oko­ło 3/4 dodam że uży­wam mar­ko­wych płyt a i dla spraw­dze­nia co się dzie­je pró­bo­wa­łem na no name) to nie radzi sobie z zapi­sem płyt DL bądź w ogó­le nie widzi nie­któ­rych DL. Chciał­bym spró­bo­wać prze­in­sta­lo­wać ste­row­ni­ki ( pod XP) do napę­du ale nie mogę ich zna­leźć :( Nie ma ich na stro­nie Pio­ne­er-a. Pro­szę o pomoc… Co mogło się wyda­rzyć być może po wgra­niu przez ser­wis ACER-a nowe­go BIOS-u…??

 15. kuba 24/01/2011 w 20:15- Odpowiedz

  Witam mam ace­ra Aspi­re 5315 i nie­ma dwóch lin­ków w ste­row­ni­kach 3 i 9 pro­szę o pomoc

 16. Patryk 17/12/2011 w 11:40- Odpowiedz

  Bar­dzo dzię­ku­ję za ste­row­nik do kon­tro­le­ra “Ether­net”.

 17. kris 20/09/2012 w 15:22- Odpowiedz

  witam,brak camer jed­nej i dru­giej oraz alter­na­tyw­nych ste­row­ni­ków nr 3, 6, 7 pro­sze o reu­plo­ad

 18. ek0_ 24/11/2012 w 03:40- Odpowiedz

  Witam wszyst­kich
  Mam pyta­nie odno­śnie kar­ty dzwie­ko­wej. Po zain­sta­lo­wa­niu win­dy XP sp3 nie lapie mi ster­wo­ni­ków dostęp­nych na stro­nie Ace­ra.
  Czy ktoś wie jak sobie pora­dzić z tym pro­ble­mem?

 19. wojtek 11/01/2013 w 16:20- Odpowiedz

  mam lap­ka aspi­re 5315 z win xp — laczy sie z inter­ne­tem (sila sygna­lu zna­ko­mi­ta) jed­nak nie otwie­ra sie zadna stro­na, gg, sky­pe… pro­bo­wa­lem explo­re­ra chro­me mozil­le i nic. komu­ni­ka­to­ry tez nie dzia­la­ja…
  pro­sze o pomoc

  • slasho 13/01/2013 w 14:03- Odpowiedz

   Przy­czyn jest wie­le, lepiej załóż temat na forum.toin.pl bo tutaj zasy­pie­my komen­ta­rza­mi ten wpis. Myśle że jeśli jest siła sygna­łu zna­ko­mi­ta to jest to tyl­ko pola­cze­nie z route­rem. Czy w ustwie­niach route­ra masz nie­po­praw­ny mac poda­ny do uslu­go­daw­cy, przez co router nie moze pobrac ip. Gdy­byś udzie­lił wię­cej szcze­gó­łów na pew­no mógł­bym coś wię­cej napi­sać.

Zostaw komentarz